Ձեռնարկությունների շարքի արտադրանքները լայնորեն օգտագործվում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, ազգային պաշտպանության, քիմիական արդյունաբերության, սպորտային զբոսաշրջության, հիգիենայի, տան զարդարման, փաթեթավորման, կյանքի և այլ ոլորտներում:

Ապրանքներ